Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawnena wniosek firmy MD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie dwóch wylotów z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego, z terenu obiektu klubu sportowego Marcovia w Markach.
WOS-6225 – 26/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 07.09.2006r. firmy MD Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin, działającej z upoważnienia Urzędu Miasta Marki, Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch wylotów z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego, z terenu obiektu klubu sportowego Marcovia w Markach, przy ul. Wspólnej (działki nr ew. 73, 74/16, obręb 4-03).


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. MD Polska Sp. z o.o. ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 26.09.2006 r., godz. 15.53
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 26.09.2006 r., godz. 15.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2006 r., godz. 15.53Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1674 razy.