Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Marka Zgiet i Pani Agnieszki Zgiet z Zielonki

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działki położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 47.
WOS-6225 – 24/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r. poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 30.08.2006r. Pana Marka Zgiet i Pani Agnieszki Zgiet, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu działki nr ew. 3, obręb 4-90-07, położonej w Zielonce, przy ul. Mareckiej 47.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Pani Agnieszka Zgiet i Pan Marek Zgiet, ul. Kopernika 25, 05-220 Zielonka - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzeń wodnych,
2. Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 01.09.2006 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Marian Bądzyński, data: 25.01.2019 r., godz. 11.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.01.2019 r., godz. 11.46Marian BądzyńskiEdycja strony
01.09.2006 r., godz. 15.06Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2308 razy.