Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta Zielonka

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych istniejącą siecią kanalizacji deszczowej do rzeki Długiej z terenu osiedla przy ul. Żabiej oraz z terenu zlewni kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców w Zielonce.
WOS-6226 – 3/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 30.08.2006r. Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie przedłużenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych istniejącą siecią kanalizacji deszczowej do rzeki Długiej w km 10+030, z terenu osiedla przy ul. Żabiej oraz w km 10+085, z terenu zlewni kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców
w Zielonce.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :
1. Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 01.09.2006 r., godz. 15.04
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 01.09.2006 r., godz. 15.04
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2006 r., godz. 15.04Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1628 razy.