Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosekPana Rafała Świętochowskiego

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej położonej na terenie działki nr ew. 188/1, obręb Jadów, w miejscowości Jadów.
WOS-6227 – 20/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. Nr 129, z 2006r., poz. 902) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołominskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 21.08.2006r. Pana Rafała Świętochowskiego, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej położonej na terenie działki nr ew. 188/1, obręb Jadów, w miejscowości Jadów.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Pan Rafał Świętochowski, ul. Zielona Droga 11, 05-280 Jadów - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Urząd Gminy Jadów ul. J. Pawła 17, 05-280 Jadów - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.08.2006 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.08.2006 r., godz. 12.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2006 r., godz. 12.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1878 razy.