Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek MAC - PLAST Korczak i Korczak Spółka jawna

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych, położonego w Ząbkach, w rejonie ulicy Mazowieckiej.
WOS-6225 – 23/06


Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 28.08.2006r. MAC - PLAST Korczak i Korczak Spółka jawna, ul. Szwoleżerów 52, 05-091 Ząbki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych, położonego w Ząbkach, w rejonie ulicy Mazowieckiej, na działce nr ew. 91/1, obręb 03-27.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.
Otrzymuje:
1. MAC - PLAST Korczak i Korczak Spółka jawna ul. Szwoleżerów 52, 05-091 Ząbki - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzeń wodnych,
2. Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.08.2006 r., godz. 12.42
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.08.2006 r., godz. 12.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.08.2006 r., godz. 12.42Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1850 razy.