Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zdjęcia paszportowe - WZÓR

ZDJĘCIA PASZPORTOWE


Kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mmm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70% – 80% fotografii (31 – 36 mm), pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami.
Fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Przy dużej objętościowo ilości włosów należy zwrócić uwagę, aby głowa była w pełni odwzorowana, przy założeniu, że wymiar twarzy nie będzie pomniejszony (część fryzury może znaleźć się poza kadrem). Wysokość twarzy nie może być mniejsza niż 31 mm.
Oczy powinny znajdować się na wysokości 20 – 30 mm od dolnej krawędzi zdjęcia w przypadku dzieci do 11 roku życia dolna granica może zostać przesunięta do 15 mm.

Dopuszczalne są zdjęcia w biżuterii, jednak powinna ona znajdować się poza obrębem owalu twarzy. Kolczyki lub klipsy nie mogą zasłaniać lub deformować obrazu twarzy. Zdjęcia muszą być wykonane w taki sposób, aby oś aparatu znajdowała się prostopadle do płaszczyzny twarzy na wysokości pomiędzy nosem a linią oczu.

Niedopuszczalna jest „ptasia” i „żabia” perspektywa.

ZDJĘCIA DZIECI
Przy fotografiach dzieci należy zwrócić uwagę na to aby: tło zdjęcia było jednorodne i jasne (bez innych osób w kadrze); dziecko musi mieć zamknięte usta, twarz dziecka nie może być zasłonięta.
DZIECI DO PIĄTEGO ROKU ŻYCIA NIE WYMAGAJĄ ZDJĘĆ ZAWIERAJĄCYCH CECHY BIOMETRYCZNE, DOPUSZCZA SIĘ ODSTĘPSTWA OD OKREŚLONYCH POWYŻEJ ZALECEŃ.

WYJĄTKI:
* fotografia przedstawiająca osobę w okularach z ciemnymi szkłami – jedynie osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku (wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności),
* fotografia przedstawiająca osobę w nakryciu głowy, które nie zakrywa ani nie zniekształca owalu twarzy – jedynie osoby noszące nakrycie głowy z uwagi na wyznanie (wymagane zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

Foto
Nowe zdjęcia do paszportu


- Nowe zdjęcia do paszportu
Plik w formacie PDF - do ściągnięcia (rozm. 3,8 MB).


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.08.2006 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 19.07.2019 r., godz. 10.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.07.2019 r., godz. 10.08Dorota RomańczukEdycja strony
19.07.2019 r., godz. 10.07Dorota RomańczukEdycja strony
25.10.2010 r., godz. 12.43Katarzyna RutkowskaEdycja strony
31.08.2006 r., godz. 10.54Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 16705 razy.