Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pani Grażyny Polkowskiej

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki z terenu działek położonych przy ul. Wołomińskiej w Radzyminie.
WOS-6225 – 21/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 08.08.2006r. Pani Grażyny Polkowskiej, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w km 15+300, z terenu działek nr ew. 57/6 i 54/7, obręb 05-05, położonych przy ul. Wołomińskiej w Radzyminie.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Pani Grażyna Polkowska ul. Zielona 2, 05-250 Radzymin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzeń wodnych,
2. Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.08.2006 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.08.2006 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2006 r., godz. 14.51Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1899 razy.