Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Mariusza Kurek

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej z terenu działek położonych w Markach.
WOS-6225 – 22/06

Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 16.08.2006r. Pana Mariusza Kurek, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej w km 5+500, poprzez rowy melioracyjne oznaczone symbolami 5/5, 5 i C, z terenu działek nr ew. 2 i 3, obręb 3-02, położonych w Markach, przy ul. Okólnej.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Pan Mariusz Kurek ul. Okólna 59, 05-270 Marki - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzeń wodnych,
2. Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.08.2006 r., godz. 14.49
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.08.2006 r., godz. 14.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2006 r., godz. 14.49Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1772 razy.