Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Fomar Borg Automotive S.A. w Markach oraz Dantherm Filtration Sp. z o.o. w Markach

Postępowanie wodnoprawne w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego tj. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz pochłodniczych, a także wód drenażowych do rzeki Długiej w km 5+840, z terenu w/w zakładów, w zakresie przedłużenia terminu ważności w/w decyzji do dnia 31.12.2007r.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 25.07.2006r. Fomar Borg Automotive S.A. ul. Okólna 45, 05-270 Marki oraz Dantherm Filtration Sp. z o.o. ul. Okólna 45, 05-270 Marki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego z dn. 23.05.2003r., Nr 150/03 (przedmiotowa decyzja została zmieniona decyzją Starosty Wołomińskiego z dn. 02.11.2005r., Nr 346/05), tj. pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych oraz pochłodniczych, a także wód drenażowych do rzeki Długiej w km 5+840, z terenu w/w zakładów, w zakresie przedłużenia terminu ważności w/w decyzji do dnia 31.12.2007r.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :
1. Fomar Borg Automotive Spółka Akcyjna ul. Okólna 45, 05-270 Marki,
2. Dantherm Filtration Sp. z o.o. ul. Okólna 45, 05-270 Marki,
3. Urząd Miasta Marki, Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.08.2006 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.08.2006 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.08.2006 r., godz. 15.11Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1800 razy.