Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek firmy Projektowanie i Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Jasienicy

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych, a następnie do rzeki Cienkiej w km 5+270, z terenu przebudowywanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, położonej w Tłuszczu, przy ul. Małej, na działce nr ew. 487/2.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 21.07.2006r. firmy Projektowanie i Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych z siedzibą w Jasienicy, przy ul. Rzecznej 26, działającej z pełnomocnictwa Zakładu Energetycznego Warszawa - Teren S.A. ul. Marska 95, 04-470 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rowów melioracyjnych, a następnie do rzeki Cienkiej w km 5+270, z terenu przebudowywanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, położonej w Tłuszczu, przy ul. Małej, na działce nr ew. 487/2.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :
1. Projektowanie i Wykonawstwo Sieci i Instalacji Sanitarnych Tadeusz Gut, Jasienica, ul. Rzeczna 26, 05-240 Tłuszcz - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzeń wodnych,
2. Zakład Energetyczny Warszawa - Teren S.A. ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa,
3. Urząd Miejski w Tłuszczu ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2006 r., godz. 15.28
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2006 r., godz. 15.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2006 r., godz. 15.28Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1714 razy.