Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta w Kobyłce

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie kolektora z rur żelbetowych o długości 40,0 m i o średnicy 800 mm na fragmencie rowu komunalnego A-10 (działka nr ew. 16, obręb 11), w Kobyłce, przy ul. Szerokiej.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 13.07.2006r. Urzędu Miasta w Kobyłce, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie kolektora z rur żelbetowych o długości 40,0 m i o średnicy 800 mm (wraz z drenażem o średnicy 100 mm usytuowanym wzdłuż w/w kolektora), na fragmencie rowu komunalnego A-10 (działka nr ew. 16, obręb 11), w Kobyłce, przy ul. Szerokiej.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje :
1. Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Państwo Małgorzata i Ryszard Żelazowscy, ul. Szeroka 14 A, 05-230 Kobyłka,
3. Pani Zuzanna Dudek, ul. Malinowa 5, 05-230 Kobyłka,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2006 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2006 r., godz. 15.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2006 r., godz. 15.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1725 razy.