Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek firmy Ryńscy Development s.c. w Markach

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej - osiedla “Mickiewicza III” w Markach.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 19.07.2006r. firmy Ryńscy Development s.c. Mirosław Ryński, Ewa Ryńska, Krzysztof Ryński, Kazimiera Ryńska, Monika Ryńska, Anna Ryńska, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1 B, 05-270 Marki, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (tj. wylotu kanalizacji deszczowej) oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych, poprzez projektowany system kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno - infiltracyjnego, z terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej - osiedla “Mickiewicza III”, zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 17, 18 i 19, obręb 5-01, usytuowanych między ulicami Mickiewicza, Kartografów i Urbanistów, w Markach.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.
Otrzymuje :
1. Ryńscy Development s.c. Mirosław Ryński, Ewa Ryńska, Krzysztof Ryński, Kazimiera Ryńska, Monika Ryńska, Anna Ryńska, ul. Mickiewicza 1 B, 05-270 Marki - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wprowadzania ścieków deszczowych do zbiornika retencyjno - infiltracyjnego,
2. Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2006 r., godz. 15.24
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2006 r., godz. 15.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2006 r., godz. 15.24Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2203 razy.