Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Stolarstwo Produkcja i Usługi, Zbigniew Flaga, Lipiny Nowe

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie studni nr 1 o głębokości 12 m na działce nr ew. 32, obr. 06, przy ul. Rolnej 49D, na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb zakładu stolarskiego w miejscowości Lipiny Nowe, gmina Wołomin.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z

art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, na wniosek z dn. 21.07.06r., Stolarstwo Produkcja i Usługi, Zbigniew Flaga, ul. Wspólna 9, Lipiny Nowe,05-200 Wołomin, zostało wszczęte pokój 1, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego zawiadomienia do wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2006 r., godz. 15.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.07.2006 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.07.2006 r., godz. 15.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1893 razy.