Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek z INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska S.A. w Markach

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu retencyjno - chłonnego, z terenu EUROPOL Piekarnia Szwajcarska S.A. w Markach.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 14.04.2006r. INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska S.A. ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do rowu retencyjno - chłonnego, z terenu EUROPOL Piekarnia Szwajcarska S.A., położonej przy ul. Słonecznej 22, 05-270 Marki.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :

1. INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska S.A. ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki - z prośbą o wywieszenie w pobliżu wprowadzania ścieków deszczowych do rowu retencyjno - chłonnego,
2. Urząd Miasta Marki Al. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.07.2006 r., godz. 14.30
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.07.2006 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.07.2006 r., godz. 14.30Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1843 razy.