Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

27.05.2021r. godz. 14:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020. (druk nr 365)
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska
dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025. (druk nr 366)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą gminną - ul. Główną i drogą powiatową - ul. Dworkową w miejscowości Marki”. (druk nr 367)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 368)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 369)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 370)
9. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
10. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 365
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020
 • Druk nr 366
  projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2021-2025
 • Druk nr 367
  projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 631 z drogą gminną - ul. Główną i drogą powiatową - ul. Dworkową w miejscowości Marki”
 • Druk nr 368
  projekt uchwały w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Druk nr 369
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
 • Druk nr 370

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 20.05.2021 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 21.05.2021 r., godz. 07.52
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 21.05.2021 r., godz. 07.52
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.05.2021 r., godz. 07.52Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1349 razy.