Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uczniowski Klub Sportowy "Orły Zielonka" z Zielonki

Realizacja zadania publicznego: „Turniej piłki nożnej z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.". Termin zgłaszania uwag: 7 dni od dnia publikacji - do dnia 19 maja 2021 r.
KOMUNIKAT
Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informujemy, że Uczniowski Klub Sportowy „Orły Zielonka”, z siedzibą w Zielonce złożył, w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

w zakresie: Kultura fizyczna,
nazwa zadania: „Turniej piłki nożnej z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.”,
termin realizacji zadania: od 14 czerwca 2021 r. do 6 września 2021 r.,
miejsce realizacji zadania: stadion miejski w Zielonce,
koszt realizacji zadania: 11.900,00 zł,
wnioskowana kwota dotacji: 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 przywołanej ustawy: każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej lub do protokołu:
• za pośrednictwem e-mail-a: ngo@powiat-wolominski.pl,
• za pośrednictwem fax-u: 22 776-50-93,
• lub osobiście w: Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pokój 012 (przyziemie / WEJŚCIE B).

Sprawę prowadzi: Ewa Jagodzińska
Treść oferty stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 12.05.2021 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 12.05.2021 r., godz. 13.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.05.2021 r., godz. 13.14Dorota RomańczukEdycja strony
12.05.2021 r., godz. 13.13Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 525 razy.