Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie Salwa z Wołomina

Realizacja zadania publicznego: „XV Wielobój Strzelecki o Puchar Ministra Obrony Narodowej z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.". Termin zgłaszania uwag: 7 dni od dnia publikacji - do dnia 12 maja 2021 r.
KOMUNIKAT
Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego złożonej, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Informujemy, że Stowarzyszenie Bractwo Strzeleckie Salwa z siedzibą w Wołominie złożyło, w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:

w zakresie: Kultura fizyczna,
nazwa zadania: „XV Wielobój Strzelecki o Puchar Ministra Obrony Narodowej z okazji 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.”,
termin realizacji zadania: od 21 maja 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.,
miejsce realizacji zadania: Poligon wojskowy na terenie gminy Zielonka,
koszt realizacji zadania: 127.490,00 zł,
wnioskowana kwota dotacji: 9.990,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 przywołanej ustawy: każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać w formie pisemnej lub do protokołu:
• za pośrednictwem e-mail-a: ngo@powiat-wolominski.pl,
• za pośrednictwem fax-u: 22 776-50-93,
• lub osobiście w: Wydziale Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin pokój 012 (przyziemie / WEJŚCIE B).

Sprawę prowadzi: Dorota Romańczuk
Treść oferty stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 05.05.2021 r., godz. 10.37
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 05.05.2021 r., godz. 10.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.05.2021 r., godz. 10.45Dorota RomańczukEdycja strony
05.05.2021 r., godz. 10.44Dorota RomańczukEdycja strony
05.05.2021 r., godz. 10.39Dorota RomańczukEdycja strony
05.05.2021 r., godz. 10.39Dorota RomańczukEdycja strony
05.05.2021 r., godz. 10.37Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 522 razy.