Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

29.04.2021r. godz. 14:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 marca 2021r.
4. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 356)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego. (druk nr 357)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej. (druk nr 358)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Domu Dziecka w Równem „Małgosia” oraz nadania statutu. (druk nr 359)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmieniający Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. (druk nr 360)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie
i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI. (druk nr 361)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 362)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 363)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy pomnika,
w formie masztu flagowego, upamiętniającego zwycięstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Bitwie Warszawskiej 1920 roku i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 roku. (druk nr 364)
13. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
14. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 356
  Ocena Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 357
  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
 • Druk nr 358
  projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i specjalistycznej
 • Druk nr 359
  projekt uchwały w sprawie utworzenia Domu Dziecka w Równem „Małgosia” oraz nadania statutu
 • Druk nr 360
  projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Druk nr 361
  projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
 • Druk nr 362
  projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
 • Druk nr 363
  projekt uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
 • Druk nr 364
  projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy pomnika, w formie masztu flagowego, upamiętniającego zwycięstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Bitwie Warszawskiej 1920 roku i wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1921 roku

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 22.04.2021 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 23.04.2021 r., godz. 12.08
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 23.04.2021 r., godz. 12.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.04.2021 r., godz. 12.39Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
23.04.2021 r., godz. 12.38Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
23.04.2021 r., godz. 12.08Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1363 razy.