Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXXI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

25.03.2021r. godz. 14:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 lutego 2021r.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania związanego
z ochroną miejsca pamięci Powstania Styczniowego w msc. Borucza Gminy Strachówka
w zakresie wykonania prac renowacyjnych i konserwatorskich. (druk nr 349)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku. (druk nr 350)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”. (druk nr 351)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII-281/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021. (druk nr 352)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035. (druk nr 353)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok. (druk nr 354)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: ”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego
ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”. (druk nr 355)
11. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
12. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 349
  projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej na realizację zadania związanego z ochroną miejsca pamięci Powstania Styczniowego w msc. Borucza Gmina Strachówka w zakresie wykonania prac renowacyjnych i konserwatorskich
 • Druk nr 350
  projekt uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2021 roku
 • Druk nr 351
  projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2020 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”
 • Druk nr 352
  projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXVIII-281/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021
 • Druk nr 353
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-287/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2021-2035
 • Druk nr 354
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII-288/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2021 rok
 • Druk nr 355
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII-231/2020 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: ”Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 18.03.2021 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 18.03.2021 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 18.03.2021 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.03.2021 r., godz. 15.14Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1731 razy.