Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego STASCHIOK Gabriela Konecka

Postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 800 mm na rowie melioracyjnym A w Markach.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 27.06.2006r. Przedsiębiorstwa Budowlanego STASCHIOK Gabriela Konecka, ul. Berensona 159, 03-287 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu o średnicy 800 mm na rowie melioracyjnym A, w Markach.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Przedsiębiorstwo Budowlane STASCHIOK Gabriela Konecka, ul. Berensona 159, 03-287 Warszawa - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2006 r., godz. 15.18
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2006 r., godz. 15.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2006 r., godz. 15.18Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2283 razy.