Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek TOFMIR Sp. z o.o. Krzysztof Piotrowski

Postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do zbiornika chłonno - odparowywalnego, z terenu działki położonej w Zielonce.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z
art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,
że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 12.06.2006r. TOFMIR Sp. z o.o. Krzysztof Piotrowski ul. Poniatowskiego 95, 05-220 Zielonka, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do zbiornika chłonno - odparowywalnego, z terenu działki nr ew. 42/1, obręb 5-40-10, położonej w Zielonce, przy ul. Poniatowskiego 95.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje :
1. TOFMIR Sp. z o.o. Pan Krzysztof Piotrowski, ul. Poniatowskiego 95, 05-220 Zielonka - z prośbą o wywieszenie w pobliżu wprowadzania ścieków deszczowych do zbiornika chłonno-odparowywalnego,
2. Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Zarząd dróg Powiatowych Starostwo Powiatu Wołomińskiego, ul. Kobyłkowska 1A, 05-200 Wołomin,
4. Pan Sławomir Gurgon i Pani Bożena Gurgon ul. Graniczna 38, 05-230 Kobyłka,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2006 r., godz. 15.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2006 r., godz. 15.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2006 r., godz. 15.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2190 razy.