Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Gminy Wołomin

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przejść przewodu wodociągowego przez rzekę Czarną oraz przez ewidencyjne urządzenia melioracyjne w miejscowości Majdan, gmina Wołomin.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,


że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 27.06.2006r. Urzędu Gminy Wołomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść przewodu wodociągowego, przez rzekę Czarną oraz przez ewidencyjne urządzenia melioracyjne w miejscowości Majdan, gmina Wołomin.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Urząd Miejski w Wołominie ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2006 r., godz. 15.12
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.07.2006 r., godz. 15.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.07.2006 r., godz. 15.12Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1997 razy.