Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Radzymin

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki z terenu projektowanej drogi dojazdowej położonej na działkach w Radzyminie (dawna bocznica kolejowa).
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 05.06.2006r. Urzędu Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu z sieci kanalizacji deszczowej oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Beniaminówki w km 11+300, z terenu projektowanej drogi dojazdowej położonej na działkach
nr ew. 58/3 i 58/4, obręb 01-07 w Radzyminie (dawna bocznica kolejowa).

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :

1. Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
2. Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 05-250 Radzymin,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 29.06.2006 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 29.06.2006 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.06.2006 r., godz. 14.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1726 razy.