Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano - Handlowego „GÓR - PIS” z Ząbek

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu osiedla mieszkaniowego położonego na działkach nr ew. 54/1, 54/4, 60/3, 60/5, 61/6, obręb 03-26 w Ząbkach, przy ul. Szwoleżerów.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 26.06.2006r. Przedsiębiorstwa Budowlano - Handlowego „GÓR - PIS” Spółka jawna Paweł Góral i Wspólnicy ul. Chopina 17A, 05-091 Ząbki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie wprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do ziemi, z terenu osiedla mieszkaniowego położonego na działkach nr ew. 54/1, 54/4, 60/3, 60/5, 61/6, obręb 03-26 w Ząbkach, przy ul. Szwoleżerów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :
1. Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe „GÓR - PIS” Spółka jawna Paweł Góral i Wspólnicy ul. Chopina 17A, 05-091 Ząbki - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzeń wodnych,
2. Urząd Miasta Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 27.06.2006 r., godz. 12.10
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 27.06.2006 r., godz. 12.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.06.2006 r., godz. 12.10Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1877 razy.