Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-307/06

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani S. K. z dnia 9 grudnia 2005 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXXVI-307/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani S. K. z dnia 9 grudnia 2005 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.


Na podstawie art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIV-188/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie powołania Komisji do Rozpatrywania Skarg i Wniosków, uchwala się, co następuje:

§1

Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę Pani S. K. z dnia 9 grudnia 2005 r. za bezzasadną z powodów wskazanych w uzasadnieniu.

§2

Odpis uchwały wraz z pouczeniem o trybie zaskarżenia uchwały należy przesłać skarżącej, na adres wskazany w skardze.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.36Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2990 razy.