Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-306/06

w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.
Uchwała Nr XXXVI-306/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku akademickim 2006/2007 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Ustala się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2006/2007 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
  • Załącznik nr 1
    Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów zameldowanych na terenie Powiatu Wołomińskiego w roku akademickim 2006/2007.
  • Załącznik Nr 2
    Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w roku szkolnym 2006/2007.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.19
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.19Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3498 razy.