Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-305/06

w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki.
Uchwała Nr XXXVI-305/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: przystąpienia do opracowania w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki.

Na podstawie art. 12 pkt. 9 i 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przystępuje się do opracowania projektu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz Miasto Marki w ramach Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku szkolnym 2006/2007.


§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągnięcia zobowiązań w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu wymienionego w § 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.18Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2842 razy.