Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-303/06

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Uchwała Nr XXXVI-303/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Burmistrzem Miasta Marki w sprawie wspólnej realizacji Działania 2.2 ”Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
TYP-stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w roku szkolnym 2006/2007.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.13
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.13Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2860 razy.