Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-300/06

w sprawie: zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, na której znajduje się chodnik i jest usytuowana w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 28557.
Uchwała Nr XXXVI-300/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, na której znajduje się chodnik i jest usytuowana w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 28557.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 6, art. 12 pkt. 8 litera „a” i art. 47 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 293/5 o powierzchni 0,0015 ha, położonej
w miejscowości Dąbrówka gmina Dąbrówka, stanowiącą własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Trojanach, uregulowanej w księdze wieczystej KW 75448, wykazanej w załączniku nr 1, stanowiącego integralną część niniejszej Uchwały. Na przejętej działce znajduje się chodnik i jest ona usytuowana w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 28557 Kozły – Trojany – Dabrówka – Dręszew. Przeniesienie własności odbędzie się
w formie aktu notarialnego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.05Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2867 razy.