Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-298/06

w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej ulicy Krechowieckiej położonej w Kobyłce zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała Nr XXXVI-298/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej ulicy Krechowieckiej położonej w Kobyłce zaliczenia jej do kategorii dróg powiatowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz art. 6a ust. 2 i 3 i art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. z 2004r., Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

Z dniem 31 grudnia 2006r. pozbawia się dotychczasowej kategorii drogi gminnej odcinka ulicy Krechowieckiej, zgodnie z załącznikiem, położonego w Kobyłce.


§ 2

Z dniem 1 stycznia 2007r. zalicza się do kategorii dróg powiatowych odcinek ulicy Krechowieckiej, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, położony w Kobyłce.


§ 3
Dopisuje się do wykazu dróg i ulic powiatowych, stanowiących załącznik do uchwały nr XX–147/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 października 2000 r. w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu ulic powiatowych, drogę wymienioną w § 2 niniejszej uchwały.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 r.


§ 6

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.01
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 11.01
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 11.01Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2905 razy.