Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-295/06

w sprawie: zatwierdzenia statutów jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego.
Uchwała Nr XXXVI-295/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: zatwierdzenia statutów jednostek organizacyjnych powiatu wołomińskiego.

Na podstawie art.6 ust.1 oraz art.12 pkt.8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.2,
art. 21 ust.1 i art.238 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się statuty następujących jednostek organizacyjnych:
1) Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
2) Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
3) Domu Dziecka w Równem
4) Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Wołominie
5) Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
6) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
7) Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie
w brzmieniu określonym w załącznikach od Nr 1 do Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.42
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.42Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3673 razy.