Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-294/06

w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.
Uchwała Nr XXXVI-294/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.

Na podstawie art. 12, pkt. 1, art. 33b pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), oraz § 72 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXIV-247/02 z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 144, poz. 3193 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1

W § 60 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr XXXIV-247/02 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 kwietnia 2002 r. dodaje się:

„pkt 5) Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie”.

§2

Zobowiązuje się Zarząd do sporządzenia tekstu ujednoliconego statutu uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwała.

§3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.41
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.41Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3156 razy.