Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXXVI-292/06

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrówka.
Uchwała Nr XXXVI-292/06
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 13 czerwca 2006 r.


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbrówka.

Na podstawie art. 7 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) oraz z art. 167 ust 2 pkt. 5 i art. 175 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Udziela się pomocy finansowej Gminie Dąbrówka w formie dotacji celowej w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wykonanie zagospodarowania centrum miejscowości Chajęt, Kuligowa i Trojan.

2. Zasady przyznanie dotacji wymienionej w ust. 1 określone zostaną w umowie zawartej między Zarządem Powiatu Wołomińskiego a Gminą Dąbrówka.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

Udzielona pomoc finansowa zostanie przez Gminę wykorzystana na wykonanie zagospodarowania centrum miejscowości Chajęty, Kuligów i Trojany. Realizacja zadania obejmuje zagospodarowanie m.in. części pasów drogowych dróg powiatowych, stąd niezbędny jest udział finansowy Powiatu w projekcie dofinansowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Udział Powiatu w realizacji każdego centrum wyniesie po 10.000 zł.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.06.2006 r., godz. 10.09
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2006 r., godz. 10.09Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2804 razy.