Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Artura Kowalczuka

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie wylotu do rzeki Długiej w km 12+925 oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej, z terenu Stacji Obsługi Samochodów w Zielonce poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z
art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 24.05.2006r. Pana Artura Kowalczuka, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do rzeki Długiej w km 12+925 oraz na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej, z terenu Stacji Obsługi Samochodów w Zielonce, przy ul. Poniatowskiego 97 A, poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje:
1. Pan Artur Kowalczuk, ul. Elizy Orzeszkowej 10, 05-230 Kobyłka - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Urząd Miasta Zielonka ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.06.2006 r., godz. 15.29
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.06.2006 r., godz. 15.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2006 r., godz. 15.29Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1820 razy.