Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Łukasza Mańko

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przepustu żelbetowego na rowie melioracyjnym R-1, na działce nr ew. 273/33 i 273/34 w miejscowości Słupno, gmina Radzymin.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 02.06.2006r. Pana Łukasza Mańko, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu żelbetowego o średnicy 800 mm i długości 12,5 m na rowie melioracyjnym R-1, na działce nr ew. 273/33 i 273/34 w miejscowości Słupno, gmina Radzymin.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.Otrzymuje :
1. Pan Łukasz Mańko zam. ul. Sekutowicza 1 m. 7, 02-152 Lublin - z prośbą o wywieszenie w pobliżu planowanego wykonania urządzenia wodnego,
2. Pan Janusz Bambot i Pani Grażyna Bambot zam. ul. Kotkowskiego 11, 05-250 Radzymin,
3. Urząd Miasta i Gminy Radzymin Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
4. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
5. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.06.2006 r., godz. 15.27
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.06.2006 r., godz. 15.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2006 r., godz. 15.27Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2008 razy.