Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Ryńscy Development s.c. Marki

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej do rowu z Lewandowa z terenu osiedla w Markach.
Na podstawie z art. 127 ust. 6, art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), w związku z art. 3 pkt 19 i art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 24.05.2006r. Ryńscy Development s.c. Mirosław Ryński, Ewa Ryńska, Krzysztof Ryński, Kazimiera Ryńska, Monika Ryńska, Anna Ryńska ul. Mickiewicza 1 B, 05-270 Marki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (tj. wylotu kanalizacji deszczowej, usytuowanego w km 0+417 rowu z Lewandowa) oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych poprzez system kanalizacji deszczowej do rowu z Lewandowa, z terenu osiedla: Zespół Zabudowy Mieszkaniowej (etap I i etap II), zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 20, 21/4, 21/5, 22/5, 22/6, 23/1, 23/3, 23/4, 23/5 obręb 5-01, przy ul. Mickiewicza w Markach.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 14 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Otrzymuje :
1. Ryńscy Development s.c. Mirosław Ryński, Ewa Ryńska, Krzysztof Ryński, Kazimiera Ryńska, Monika Ryńska, Anna Ryńska ul. Mickiewicza 1 B, 05-270 Marki - z prośbą o wywieszenie w pobliżu Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej,
2. Urząd Miasta Marki Al. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki - z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Wołominie, ul. Kobyłkowska 1A,
4. a/a.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.06.2006 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.06.2006 r., godz. 15.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.06.2006 r., godz. 15.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2008 razy.