Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Rafała Średnickiego

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie budowy przepustu o przekroju prostokątnym o wymiarach 0,8 m x 0,8 m i długości 6,0 m w rowie melioracyjnym M-1, na działce nr ew. 39/1 w miejscowości Karpin, gmina Dąbrówka.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 25.05.2006r. Pana Rafała Średnickiego, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie budowy przepustu o przekroju prostokątnym o wymiarach 0,8 m x 0,8 m i długości 6,0 m w rowie melioracyjnym M-1, na działce
nr ew. 39/1 w miejscowości Karpin, gmina Dąbrówka, w celu uzyskania wjazdu na w/w działkę.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 31.05.2006 r., godz. 12.11
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 31.05.2006 r., godz. 12.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.05.2006 r., godz. 12.11Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1950 razy.