Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek DOLCAN II Sp. z o.o. w Ząbkach

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych położonego przy rozwidleniu ulic Wiosennej i Poniatowskiego w Ząbkach.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 24.05.2006r. DOLCAN II Sp. z o.o. ul. Orla 6 lok. 75 05-091 Ząbki, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania do ziemi ścieków opadowych i roztopowych z terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych, położonego przy rozwidleniu ulic Wiosennej i Poniatowskiego, w Ząbkach.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.05.2006 r., godz. 15.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.05.2006 r., godz. 15.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2006 r., godz. 15.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1880 razy.