Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Telekomunikacji Polskiej S.A.

Postępowanie wodnoprawne na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść teletechniczną kanalizacją kablową pod dnem rzeki Beniaminówki i pod dnem rowu melioracyjnego „B-2” w Radzyminie.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołominskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 09.05.2006r. Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Sieci Region Centralny ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść teletechniczną kanalizacją kablową pod dnem rzeki Beniaminówki w km 11+300 i pod dnem rowu melioracyjnego „B-2” w hm 0+23 w Radzyminie,
przy ul. Słowackiego.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy
ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 18.05.2006 r., godz. 09.05
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 18.05.2006 r., godz. 09.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.05.2006 r., godz. 09.05Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1818 razy.