Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Sebastiana Rajchert i Wiesława Rajchert

Postępowanie wodnoprawne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej położonej na terenie działek nr ew. 16/5, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, w Radzyminie
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,


zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołominskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 19.04.2006r. Pana Sebastiana Rajchert i Pana Wiesława Rajchert, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy sieci drenarskiej położonej na terenie działek nr ew. 16/5, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, obręb 05-03 w Radzyminie, przy ul. Zwycięskiej.


Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy
ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.05.2006 r., godz. 15.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.05.2006 r., godz. 15.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2006 r., godz. 15.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1987 razy.