Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Wołomin

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego “C-2” w Wołominie (działki nr ew. 414, 430, 431, 432, obręb Lipiny Stare).
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 19.04.2006r. Urzędu Miasta i Gminy Wołomin ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy fragmentu rowu melioracyjnego “C-2” w Wołominie (działki nr ew. 414, 430, 431, 432, obręb Lipiny Stare).

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 12.05.2006 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 12.05.2006 r., godz. 12.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.05.2006 r., godz. 12.23Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1754 razy.