Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

28.09.2020r. godz. 16:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2020r.
4. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 czerwca 2020r.
5. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 lipca 2020r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy
i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach. (druk nr 276)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński,
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wołomińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
(druk nr 277)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu.
(druk nr 278)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 279)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035. (druk nr 280)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 281)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego. (druk nr 282)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego. (druk nr 283)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu. (druk nr 284)
15. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
16. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 276
  projekt uchwały w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Powiecie Wołomińskim w Urlach
 • Druk nr 277
  projekt uchwały w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu wołomińskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące
 • Druk nr 278
  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu
 • Druk nr 279
  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 280
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035
 • Druk nr 281
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
 • Druk nr 282
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-7/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
 • Druk nr 283
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-8/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wołomińskiego, ustalenia jej składu oraz powołania Przewodniczącego
 • Druk nr 284
  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Adam Pietrzak, data: 21.09.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 22.09.2020 r., godz. 08.16
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 22.09.2020 r., godz. 08.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.09.2020 r., godz. 08.29Emilia PłachetkoZmiana kolejności podlinków
22.09.2020 r., godz. 08.16Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1747 razy.