Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego STASCHIOK w Warszawie

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych na terenie gm. Marki oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej do rowu “A”.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, na wniosek z dn. 04.05.2006r. Przedsiębiorstwa Budowlanego STASCHIOK ul. Berensona 159, 03-287 Warszawa, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej, usytuowanych w rowie A, na terenie Gminy Marki) oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej do rowu “A”, z terenu osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego na terenie działek nr ew. 116, 117, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/18, 121/19, 121/20, 121/21, 121/22, 121/23, 121/24, 121/25, 121/25, obręb 4-16-30 położonych w Warszawie, przy
ul. Berensona.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 09.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 09.05.2006 r., godz. 09.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.05.2006 r., godz. 09.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1787 razy.