Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XXII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego - nadzwyczajna

27.08.2020r. godz. 09:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przedstawienie raportu o stanie powiatu wołomińskiego za 2019 rok. (druk nr 259)
4. Debata nad raportem o stanie powiatu wołomińskiego za 2019 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania. (druk nr 260)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2019. (druk nr 261)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. (druk nr 262)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: „Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”. (druk nr 263)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 264)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą. (druk nr 265)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty. (druk nr 266)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 269)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035. (druk nr 267)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 268)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 257)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego. (druk nr 258)
17. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego o zwołaniu sesji
 • Wniosek Zarządu o zmianę porządku obrad z dnia 25.08.2020r.
 • Wniosek Zarządu o zmianę porządku obrad z dnia 26.08.2020r.
 • Druk nr 259
  Przedstawienie raportu o stanie powiatu wołomińskiego za 2019 rok
 • Druk nr 260
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania
 • Druk nr 261
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2019
 • Druk nr 262
  Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019
 • Druk nr 263
  Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa i realizacji inwestycji pn.: „Nadbudowa i przebudowa obiektów na potrzeby Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego ul. Poprzeczna 18 05-230 Kobyłka” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa”
 • Druk nr 264
  Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
 • Druk nr 265
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą
 • Druk nr 266
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty
 • Druk nr 269
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 267
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV –176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020 – 2035
 • Druk nr 268
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
 • Druk nr 257
  Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego
 • Druk nr 258
  Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 21.08.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 21.08.2020 r., godz. 09.27
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 26.08.2020 r., godz. 16.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.08.2020 r., godz. 16.18Emilia PłachetkoEdycja strony
26.08.2020 r., godz. 08.04Emilia PłachetkoEdycja strony
21.08.2020 r., godz. 09.28Emilia PłachetkoEdycja strony
21.08.2020 r., godz. 09.27Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 1880 razy.