Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Konsultacje społeczne: 3 sierpnia 2020 r. - 16 października 2020 r.

Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 TERMIN ZGŁASZANIA UWAG DO DNIA 21 WRZEŚNIA 2020 R.
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI... NA ROK 2021

Zarząd Powiatu Wołomińskiego zaprasza mieszkańców powiatu wołomińskiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi... na rok 2021”.

I etap konsultacji to zgłaszanie wniosków / opinii / uwag / propozycji zmian do załączonego projektu Programu współpracy... na rok 2021 oraz propozycji zadań do realizacji w roku 2021 – prosimy o skorzystanie z „FORMULARZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”, który dostępny jest na stronie: www.bip.powiat-wolominski.pl zakładka Konsultacje społeczne / Rok 2020. Projekt przyszłorocznego programu współpracy opracowany został na podstawie obowiązującego „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi... na rok 2020”.

Na podanej stronie zamieszczono także uchwałę Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu oraz Kalendarze czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych.

Wnioski / opinie / uwagi / propozycje zmian projektów dokumentów oraz propozycje zadań do realizacji w roku 2021 można składać w terminie do dnia 21 września 2020 r.

1) za pośrednictwem internetu: wso@powiat-wolominski.pl; ngo@powiat-wolominski.pl,
2) faksem: (22) 776-50-93,
3) pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Spraw Obywatelskich ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin,
4) osobiście w siedzibie Starostwa: pokój nr 012, tel. (22) 346-11-04.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Dorota Romańczuk, data: 03.08.2020 r., godz. 10.16
Ostatnia aktualizacja:Dorota Romańczuk, data: 03.09.2020 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2020 r., godz. 11.18Dorota RomańczukEdycja strony
03.09.2020 r., godz. 11.17Dorota RomańczukEdycja strony
03.09.2020 r., godz. 11.12Dorota RomańczukEdycja strony
03.09.2020 r., godz. 11.12Dorota RomańczukEdycja strony
03.09.2020 r., godz. 11.12Dorota RomańczukEdycja strony
03.09.2020 r., godz. 11.12Dorota RomańczukEdycja strony
03.09.2020 r., godz. 11.11Dorota RomańczukEdycja strony
03.08.2020 r., godz. 10.16Dorota RomańczukDodanie strony

Strona oglądana: 2238 razy.