Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Zadania

Zadania Wydziału wynikające z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.
Wydział Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu:

podejmowania działań zobowiązujących obywateli do świadczeń na wypadek klęsk żywiołowych;
2) opracowywania planów przeciwdziałań na wypadek klęsk żywiołowych;
3) koordynowania działań w zakresie ochrony porządku publicznego;
4) współpracy z Powiatową Strażą Pożarną, Policją oraz innymi służbami i inspekcjami powiatowymi w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
5) bieżącej analizy sił i środków niezbędnych dla sprawności powiatowego systemu ratownictwa;
7) opracowywania rocznych wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych;
8) opracowywania planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowania szkolenia i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej;
9) opracowywania, uzgadniania i przedkładania do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania powiatu, a także stosowanych programów obronnych;
10) opracowywania i aktualizacji planu przygotowań służby zdrowia w powiecie na potrzeby obronne;
11) realizowania przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa;
12) opracowywania i aktualizacji projektu regulaminu organizacyjnego starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia starosty wprowadzającego ww. regulamin w życie;
13) opracowywania i aktualizacji dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w stanach wyższej gotowości obronnej;
14) prowadzenia spraw związanych z realizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
a) realizowania przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez starostę,
b) prowadzenia dokumentacji i organizacja akcji kurierskiej oraz przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie;
2. W ramach Wydziału Zarządzania Kryzysowego działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, do którego podstawowych zadań należy:
1) realizowanie programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej;
2) określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowanie zapobiegania tym zagrożeniom na obszarze powiatu;
3) monitorowanie, alarmowanie oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych;
4) zarządzanie w sytuacjach kryzysowych;
5) opracowywanie powiatowych planów obrony cywilnej;
6) planowanie i realizowanie procesów odbudowy;
7) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń formacji z zakresu obrony cywilnej;
8) współpraca z organizacjami pozarządowymi w dziedzinie obrony cywilnej.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.06.2003 r., godz. 18.35
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 20.02.2018 r., godz. 13.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2018 r., godz. 13.18Katarzyna RutkowskaEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.34NieznanyEdycja strony
08.01.2016 r., godz. 15.12NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 10.51NieznanyEdycja strony
28.03.2013 r., godz. 10.50NieznanyEdycja strony
27.10.2008 r., godz. 10.00Katarzyna PazioAktualizacja
30.06.2003 r., godz. 18.35Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4684 razy.