Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

25.06.2020r. godz. 09:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Sprawozdanie roczne z realizacji 3-letniego Powiatowego programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. Sprawozdanie za rok 2019. (druk nr 244)
4. Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025. (druk nr 245)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. (druk nr 246)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniający uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. (druk nr 247)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego.
(druk nr 248)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 249)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 250)
10. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
11. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 244
  Sprawozdanie roczne z realizacji 3-letniego Powiatowego programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021. Sprawozdanie za rok 2019
 • Druk nr 245
  Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025
 • Druk nr 246
  Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
 • Druk nr 247
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
 • Druk nr 248
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej nr 4338W ul. Wojska Polskiego
 • Druk nr 249
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
 • Druk nr 250
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 18.06.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 18.06.2020 r., godz. 13.56
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 18.06.2020 r., godz. 13.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.06.2020 r., godz. 13.57Emilia PłachetkoEdycja strony
18.06.2020 r., godz. 13.56Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2074 razy.