Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

28.05.2020r. godz. 10:00 za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość - wideokonferencja
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 kwietnia 2020r.
4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019. (druk nr 236)
5. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019. (druk nr 237)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (druk nr 238)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (druk nr 239)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035. (druk nr 240)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok. (druk nr 241)
10. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
11. Interpelacje i zapytania radnych, informacje Przewodniczącego Rady, sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 236
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019
 • Druk nr 237
  Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019
 • Druk nr 238
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Druk nr 239
  Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 • Druk nr 240
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-176/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
 • Druk nr 241
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV-177/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Robert Perkowski, data: 21.05.2020 r.
Wprowadził:Emilia Płachetko, data: 22.05.2020 r., godz. 08.18
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 22.05.2020 r., godz. 09.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.05.2020 r., godz. 09.32Emilia PłachetkoEdycja strony
22.05.2020 r., godz. 08.19Emilia PłachetkoEdycja strony
22.05.2020 r., godz. 08.18Emilia PłachetkoDodanie strony

Strona oglądana: 2062 razy.