Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Krystyny i Stanisława Wojtczuk

Postępowanie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołomińskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 20.04.2006r. Krystyny i Stanisława Wojtczuk,
prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych do rzeki Długiej w km 14+020, z powierzchni utwardzonych działki nr ew. 62, obręb 5-40-10 w Zielonce, przy ul. Poniatowskiego, poprzez projektowaną sieć kanalizacji deszczowej.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.04.2006 r., godz. 15.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.04.2006 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2006 r., godz. 15.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1687 razy.