Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Postępowanie wodnoprawne na wniosek Biura Usług Technicznych w Wegrowie

Postępowanie wodnoprawne na wykonanie przejścia przewodu wodociągowego przez rzekę Ruda i rowy melioracyjne w miejscowości Kukawki, gm. Jadów.
Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239 z 2005r., poz. 2019, z późn. zm.), art. 185 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późń. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 KPA,

zawiadamiam,

że w Starostwie Powiatu Wołominskiego przy ul. Prądzyńskiego 3, w Wołominie, na wniosek z dn. 14.04.2006r. Biura Usług Technicznych, ul. Gdańska 21, 07-100 Węgrów, występującego z upoważnienia Urzędu Gminy Jadów z siedzibą ul. Jana Pawła II 17, 05-280 Jadów, prowadzone jest postępowanie wodnoprawne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia przewodu wodociągowego, przez rzekę Ruda i rowy melioracyjne, w miejscowości Kukawki, gm. Jadów.

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w Wydziale Ochrony Środowiska, pokój nr 11, Starostwa Powiatu Wołomińskiego, przy ul. Prądzyńskiego 3 w Wołominie, w terminie 7 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 21.04.2006 r., godz. 15.31
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 21.04.2006 r., godz. 15.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.04.2006 r., godz. 15.31Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 1780 razy.